top of page
Search

Bir Kalite Mühendisinin Temel Görevleri Nelerdir ?

-İstanbul Kalite Akademisi


Kalite Mühendisi, özellikle imalat endüstrilerinde ürünlerin gerekli kalite standartlarını ve spesifikasyonları karşıladığından emin olma görevini üstlenen kritik bir role sahiptir. Temel odakları ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin kalitesini iyileştirmek ve sürdürmektir. İşte imalat sektöründeki bir Kalite Mühendisi görevinin ve sorumluluklarının genel olarak nasıl olduğuna dair bazı temel bilgiler:


#1 - Kalite Kontrol ve İnceleme:


Kalite Mühendisleri, ham malzemelerde, işlem aşamalarında bulunan bileşenlerde ve nihai ürünlerde kalite kontrol testleri ve incelemeleri kurmak ve gerçekleştirmekten sorumludur. Hataları, uygunsuzlukları ve kalite standartlarından sapmaları kontrol etmek için çeşitli ölçüm ve test ekipmanlarını kullanırlar.


#2 - Kalite Güvencesi:


Kalite güvencesi süreçlerini ve prosedürlerini oluşturmak ve sürdürmekle görevlidirler. Bu, kalite kontrol planları, kalite yönetim sistemleri ve hataların ve sapmaların başlangıçta oluşmasını engellemek için proses kontrol önlemleri geliştirmeyi ve uygulamayı içerir.


"KALİTE VE VERİMLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜST YÖNETİMİN LİDERLİĞİNDE YILDAN YILA ÖĞRENİLECEK BİR SÜREÇTİR" – Deming

#3 - Kök Neden Analizi:


Hatalar veya kalite sorunları tanımlandığında, Kalite Mühendisleri kök nedenleri araştırırlar. Bu sorunların nedenlerini ve gelecekteki oluşumlarını nasıl engelleyeceklerini belirlemek için 5 Neden, Balık Kılçığı Diyagramları (Ishikawa) ve Etki ve Hata Modu Analizi (FMEA) gibi araçları kullanırlar.


#4 - Sürekli İyileştirme:


Kalite Mühendisleri sıklıkla Sürekli İyileştirme girişimlerinde yer alırlar; bu girişimler arasında Six Sigma ve İnce Üretim (Lean Manufacturing) bulunur. Süreçlerde iyileştirme alanları belirler, atıkları azaltır ve operasyonları optimize etmek için çalışarak genel kalite ve verimliliği artırmaya odaklanırlar.


#5 - Tedarikçi Kalite Yönetimi:


Dış tedarikçiler tarafından sağlanan bileşenlerin ve malzemelerin kalitesini izler ve değerlendirirler. Bu, tedarikçi denetimleri yapmayı, tedarikçiler için kalite standartları belirlemeyi ve kalite sorunlarını çözmek için tedarikçilerle çalışmayı içerir.


#6 - İstatistiksel Analiz:


Kalite Mühendisleri, verileri ve eğilimleri analiz etmek için istatistiksel araçlar ve teknikler kullanırlar. İstatistiksel Süreç Kontrolü (SPC) ve Deney Tasarımı (DOE), üretim süreçlerinde tutarlılık ve kaliteyi sağlama amacıyla kullanılan yaygın yöntemlerdir.


#7 - Belgeleme ve Raporlama:


Detaylı kayıtları kalite testleri, incelemeler ve soruşturmalar konusunda tutarlar. Ayrıca kalite performansı, uygunsuzluklar ve alınan düzeltici önlemlere ilişkin raporlar oluştururlar.


#8 - Eğitim:


Kalite Mühendisleri, üretim ve diğer personelin kalite kontrol süreçlerini ve standartlarını anlamalarını ve takip etmelerini sağlamak için eğitim sağlayabilirler.


#9 - Müşteri Desteği:


Ürün kalitesi ile ilgili müşteri şikayetleri ve sorunlarını ele alırlar, müşteri geri bildirimlerine dayalı düzeltici önlemleri ve iyileştirmeleri koordine ederler.


Kalite Mühendisliği Eğitimleri için:
62 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page